Bevrijdingslaan 18
8580 Avelgem

056/648.648

info@vincentiusavelgem.be

Zorg omtrent levenseinde

Als woonzorgcentrum worden wij vaak met het overlijden van bewoners geconfronteerd. Om onze bewoners en families op een kwalitatieve wijze bij te kunnen staan, hebben wij een zorgpad levenseinde ontwikkeld. Hierbij vertrekken we vanuit een fundamenteel respect voor eenieders overtuiging. Door onze bewoners de kans te bieden een vroegtijdige zorgplanning (VZP) op te maken, willen wij hen maximaal begeleiden en een antwoord bieden op hun vragen. Hierbij zal de palliatieve zorgverlening centraal staan.

Integrale palliatieve zorg is niet gelijk aan levensverlenging, noch levensverkorting, maar een streven naar kwaliteit van het levenseinde met respect voor ieders levensvisie en opvattingen over de verschillende vormen van medisch begeleid sterven (opstarten of voortzetten van een curatieve of levensverlengende behandeling, niet-behandelbeslissing, weigering van behandeling, pijnbestrijding, palliatieve sedatie, euthanasie). 

We zien het dan ook als onze opdracht om de bewoner en zijn omgeving de best mogelijke levenskwaliteit te bieden. Daarin streven we naar zowel een waardig leven, als naar een waardig sterven. Hierbij houden we rekening met de individuele wensen van de bewoner.

Het sterven behoort bij het leven. Wij willen in ons woonzorgcentrum kansen bieden om te sterven op de plaats die de bewoner en zijn naaste familie verkiezen.
We streven naar een waardig leven, ook op het einde.